Privacybeleid

Privacybeleid

Thank you for choosing to be part of our community at Rayzeek (“Company”, “we”, “us”, “our”). We are committed to protecting your personal information and your right to privacy. If you have any questions or concerns about this privacy notice, or our practices with regards to your personal information, please contact us at [email protected]

When you visit our website staging.rayzeek.com (the “Website”), and more generally, use any of our services (the “Services”, which include the Website), we appreciate that you are trusting us with your personal information. We take your privacy very seriously. In this privacy notice, we seek to explain to you in the clearest way possible what information we collect, how we use it and what rights you have in relation to it. We hope you take some time to read through it carefully, as it is important. If there are any terms in this privacy notice that you do not agree with, please discontinue use of our Services immediately.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld via onze Services (waaronder, zoals hierboven beschreven, onze Website valt), evenals via aanverwante diensten, verkoop, marketing of evenementen.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door, zodat u begrijpt wat we doen met de informatie die we verzamelen.

 

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Automatisch verzamelde informatie
In het kort: Sommige informatie - zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken - wordt automatisch verzameld wanneer u onze Website bezoekt.

Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Website bezoekt, gebruikt of erop navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Website gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en de werking van onze Website te handhaven en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en soortgelijke technologieën.

De informatie die we verzamelen omvat:
Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze Website opent of gebruikt en die wij opslaan in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons communiceert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en -instellingen en informatie over uw activiteit op de Website bevatten (zoals de datum/tijdstempels die aan uw gebruik zijn gekoppeld, bekeken pagina's en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u uitvoert, zoals welke functies u gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (soms 'crash dumps' genoemd) en hardware-instellingen).
Apparaatgegevens. Wij verzamelen apparaatgegevens zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en applicatie-identificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel, internetserviceprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en informatie over de systeemconfiguratie.
Locatiegegevens. Wij verzamelen locatiegegevens zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die zowel nauwkeurig als onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie we verzamelen, hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. We kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (gebaseerd op uw IP-adres). U kunt ervoor kiezen ons niet toe te staan deze informatie te verzamelen door de toegang tot de informatie te weigeren of door de Locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Houd er echter rekening mee dat als je ervoor kiest om je af te melden, je bepaalde aspecten van de Services mogelijk niet kunt gebruiken.

 

2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?

In het kort: Wij verwerken uw gegevens voor doeleinden die zijn gebaseerd op legitieme zakelijke belangen, de uitvoering van ons contract met u, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en/of uw toestemming.

Wij gebruiken persoonsgegevens die via onze Website worden verzameld voor verschillende zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden op grond van onze legitieme zakelijke belangen, om een contract met u aan te gaan of uit te voeren, met uw toestemming, en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We geven de specifieke verwerkingsgronden aan waarop we ons baseren naast elk hieronder vermeld doel.

We gebruiken de informatie die we verzamelen of ontvangen:
Om het aanmaken van accounts en het aanmeldingsproces te vergemakkelijken. Als u ervoor kiest om uw account bij ons te koppelen aan een account van een derde partij (zoals uw Google- of Facebook-account), gebruiken we de informatie die u ons hebt laten verzamelen van die derde partijen om het aanmaken van een account en het aanmeldingsproces te vergemakkelijken voor de uitvoering van het contract.
To post testimonials. We post testimonials on our Website that may contain personal information. Prior to posting a testimonial, we will obtain your consent to use your name and the content of the testimonial. If you wish to update, or delete your testimonial, please contact us at [email protected] and be sure to include your name, testimonial location, and contact information.
Feedback vragen. We kunnen uw gegevens gebruiken om feedback te vragen en om contact met u op te nemen over uw gebruik van onze Website.
Om communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken. We kunnen uw informatie gebruiken om communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken, met toestemming van elke gebruiker.
Gebruikersaccounts beheren. We kunnen uw informatie gebruiken om onze account te beheren en in orde te houden.
Om administratieve informatie naar u te sturen. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u informatie over producten, diensten en nieuwe functies en/of informatie over wijzigingen in onze voorwaarden, bepalingen en beleidsregels te sturen.
Om onze Services te beschermen. We kunnen uw informatie gebruiken als onderdeel van onze inspanningen om onze Website veilig en beveiligd te houden (bijvoorbeeld voor fraudecontrole en -preventie).
Om onze voorwaarden, bepalingen en beleid af te dwingen voor zakelijke doeleinden, om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten of in verband met ons contract.
Om te reageren op wettelijke verzoeken en schade te voorkomen. Als we een dagvaarding of ander wettelijk verzoek ontvangen, moeten we mogelijk de gegevens die we bewaren inzien om te bepalen hoe we hierop moeten reageren.
Uw bestellingen uitvoeren en beheren. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om uw bestellingen, betalingen, retourzendingen en omruilingen via de Website uit te voeren en te beheren.
Prijsvragen en wedstrijden beheren. We kunnen uw informatie gebruiken om prijstrekkingen en wedstrijden te beheren wanneer u ervoor kiest om deel te nemen aan onze wedstrijden.
Om diensten aan de gebruiker te leveren en de levering ervan te vergemakkelijken. We kunnen uw informatie gebruiken om u de gevraagde dienst te leveren.
Om te reageren op vragen van gebruikers/ondersteuning te bieden aan gebruikers. We kunnen uw gegevens gebruiken om te reageren op uw vragen en om mogelijke problemen op te lossen die u hebt met het gebruik van onze Services.
Om u marketing- en promotionele berichten te sturen. Wij en/of onze externe marketingpartners kunnen de persoonlijke informatie die u ons stuurt, gebruiken voor onze marketingdoeleinden, als dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren. Wanneer u bijvoorbeeld aangeeft geïnteresseerd te zijn in het verkrijgen van informatie over ons of onze Website, wanneer u zich inschrijft voor marketing of wanneer u op een andere manier contact met ons opneemt, zullen wij persoonlijke informatie van u verzamelen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze marketing e-mails (zie de "WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN" hieronder).
Gerichte reclame aan u leveren. We kunnen uw gegevens gebruiken om gepersonaliseerde inhoud en advertenties te ontwikkelen en weer te geven (en samenwerken met derden die dit doen) die zijn afgestemd op uw interesses en/of locatie en om de effectiviteit ervan te meten.
Voor andere zakelijke doeleinden. We kunnen uw informatie gebruiken voor andere zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze Website, producten, marketing en uw ervaring. We kunnen deze informatie in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm gebruiken en opslaan, zodat deze niet in verband wordt gebracht met individuele eindgebruikers en geen persoonlijke informatie bevat. We zullen geen identificeerbare persoonlijke informatie gebruiken zonder uw toestemming.

 

3. WORDEN UW GEGEVENS MET ANDEREN GEDEELD?

In het kort: We delen alleen informatie met uw toestemming, om te voldoen aan de wet, om u diensten te verlenen, om uw rechten te beschermen of om te voldoen aan zakelijke verplichtingen.

We kunnen uw gegevens die we in ons bezit hebben verwerken of delen op basis van de volgende rechtsgrondslag:
Toestemming: We kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifiek toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens voor een bepaald doel te gebruiken.
Gerechtvaardigde belangen: Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te behartigen.
Uitvoering van een contract: Wanneer wij een contract met u zijn aangegaan, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om aan de voorwaarden van ons contract te voldoen.
Wettelijke verplichtingen: We kunnen uw informatie openbaar maken wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, verzoeken van overheidsinstanties, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding (inclusief in reactie op overheidsinstanties om te voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving).
Vitale belangen: We kunnen uw informatie vrijgeven wanneer we van mening zijn dat dit nodig is om mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van personen en illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of als bewijs in rechtszaken waarbij we betrokken zijn.
Meer specifiek kan het zijn dat we uw gegevens moeten verwerken of uw persoonlijke informatie moeten delen in de volgende situaties:
Bedrijfsoverdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.
Zakelijke partners. We kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

 

4. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

In het kort: We kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en vergelijkbare traceringstechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookie Notice.

 

5. WORDEN UW GEGEVENS INTERNATIONAAL OVERGEDRAGEN?

In het kort: We kunnen uw informatie overdragen, opslaan en verwerken in andere landen dan uw eigen land.

Onze servers bevinden zich in. Als u onze Website van buitenaf bezoekt, dient u zich ervan bewust te zijn dat uw informatie kan worden overgedragen naar, opgeslagen en verwerkt door ons in onze faciliteiten en door derden met wie wij uw persoonlijke informatie kunnen delen (zie "WILT UW INFORMATIE MET IEMAND WORDEN GEDEELD?" hierboven), in en andere landen.

Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte, dan hebben deze landen niet noodzakelijkerwijs even uitgebreide wetten voor gegevensbescherming of andere soortgelijke wetten als die in uw land. We zullen echter alle nodige maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving.

 

6. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

In het kort: We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij anders vereist door de wet.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren zolang dat nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze verklaring vereist dat wij uw persoonlijke gegevens langer dan 90 dagen bewaren.

Wanneer we geen legitieme zakelijke noodzaak meer hebben om je persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze gegevens verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat je persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-up archieven), zullen we je persoonlijke gegevens veilig opslaan en afschermen van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

 

7. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

In het kort: Wij streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan echter geen enkele elektronische transmissie via het internet of informatieopslagtechnologie 100% veilig worden gegarandeerd, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te verslaan en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Hoewel wij ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie van en naar onze Website op eigen risico. U dient de Website alleen binnen een beveiligde omgeving te bezoeken.

 

8. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

Kortom: We verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen niet aan kinderen jonger dan 18 jaar.

We do not knowingly solicit data from or market to children under 18 years of age. By using the Website, you represent that you are at least 18 or that you are the parent or guardian of such a minor and consent to such minor dependent’s use of the Website. If we learn that personal information from users less than 18 years of age has been collected, we will deactivate the account and take reasonable measures to promptly delete such data from our records. If you become aware of any data we may have collected from children under age 18, please contact us at [email protected]

 

9. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

Kortom: U kunt uw account op elk moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte en van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U vindt hun contactgegevens hier: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Als u in Zwitserland woont, vindt u de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten hier: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Cookies en soortgelijke technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u daar de voorkeur aan geeft, kunt u uw browser meestal zo instellen dat cookies worden verwijderd of geweigerd. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit invloed hebben op bepaalde functies of diensten van onze Website. Om u af te melden voor op interesses gebaseerde reclame door adverteerders op onze Website gaat u naar http://www.aboutads.info/choices/.

 

10. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR NIET-SPOREN-FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties beschikken over een functie of instelling voor Do-Not-Track ("DNT") die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om te voorkomen dat gegevens over uw online browseactiviteiten worden gecontroleerd en verzameld. Op dit moment is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen. Daarom reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of andere mechanismen die automatisch uw keuze doorgeven om niet online gevolgd te worden. Als er een norm voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u in een herziene versie van deze privacyverklaring informeren over die praktijk.

 

11. PASSEN WE DEZE KENNISGEVING AAN?

In het kort: Ja, we zullen deze verklaring bijwerken als dat nodig is om te blijven voldoen aan de relevante wetgeving.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte "Herziene" datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door op een prominente plaats een kennisgeving van dergelijke veranderingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw gegevens beschermen.

 

12. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

If you have questions or comments about this notice, you may email us at [email protected]

 

13. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN CONTROLEREN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

Op basis van de toepasselijke wetgeving in uw land hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, om die gegevens te wijzigen of om ze in bepaalde omstandigheden te verwijderen. Om een verzoek in te dienen om uw persoonlijke gegevens in te zien, bij te werken of te verwijderen, kunt u een aanvraagformulier indienen door hier te klikken. We zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.

nl_NLDutch